Aparat za magnetnu rezonancu izgleda kao velika cev otvorenih krajeva. Pacijent leži na stolu koji se pokreće ka jednom otvoru aparata i posmatra kroz staklo i putem video nadzora. Sve vreme održava se komunikacija preko mikrofona. Moguće je primeniti i analgo-sedaciju uz prisustvo i asistenciju specijaliste anesteziologa, ili uzeti lek za smirenje.