„Pohvalio bih ceo tim za stručnost. Izveštaj sa dijagnozom koju sam dobio nakon pregleda magnetnom rezonancom, bio je presudan za dalje lečenje. Dr Banko je sa velikim strpljenjem odgovorio na svako moje pitanje. Sve pohvale!“