U saradnji sa laboratorijom Paster, od novembra 2018. godine, u našoj ordinaciji mogu se uzorkovati svi uzorci za laboratorijsku dijagnostiku. Takođe, za veliki broj indikacija, formirani su paketi pregleda i odgovarajućih laboratorijskih analiza po posebnim cenama. Na ovaj način, naši pacijenti će sve završavati na jednom mestu, dok će im istovremeno biti omogućene posebne uštede.

Leave a Comment