Dobrodošli u centar za radiološku dijagnostiku CITYmedik dijagnostika. Koristeći aparate najnovije generacije za magnetnu rezonancu i ultrazvuk, naš tim stručnjaka će uraditi pregled potpuno bezbolno i bez štetnih efekata zračenja.

MAGNETNA REZONANCA

predstavlja dijagnostički metod kojim se vizuelizuju organi, tkiva i strukture unutar organa. Time se dobijaju informacije o zdravlju, odnosno postojanju poremećaja u  funkciji ili strukturi pojedinačnih organa ili sistema organa. Magnetna rezonanca, zbog svoje neškodljivosti, koristi se ne samo u dijagnostici odraslih, već i dece i trudnica.

ULTRAZVUK

Ultrazvuk (UZ) predstavlja jednostavnu, brzu i neinvazivnu dijagnostičku metodu koja dozvoljava česta ponavljanja, omogućava dobru prostornu orijentaciju i izostavlja jonizujuće zračenje. Neretko je ultrazvuk dovoljan za postavljanje prave dijagnoze, a često je prvi u lancu dijagnostičkih procedura. Ultrazvučna metoda se zasniva na fizičkim principima širenja ultrazvučnih talasa kroz prostor. Talasi koji nastaju u ultrazvučnoj sondi,…

PREVENCIJA/SKRINING

Preventivni (scrining) pregledi često podrazumevaju upotrebu radioloških metoda, pre svega ultrazvuka. Kao jedinstvenu ponudu, nudimo i skrining preglede magnetnom rezonancom, kada se snimanjem odabranih, karakterističnih segmenata tela može uraditi provera zdravlja ili toka oboljenja koje se prati. Preventivni pregledi ultrazvukom koriste se zbog jednostavnosti i neinvazivnosti. U zavisnosti od pola, životne dobi pacijenta i specifičnih…