predstavlja dijagnostički metod kojim se vizuelizuju organi, tkiva i strukture unutar organa. Time se dobijaju informacije o zdravlju, odnosno postojanju poremećaja u  funkciji ili strukturi pojedinačnih organa ili sistema organa. Magnetna rezonanca, zbog svoje neškodljivosti, koristi se ne samo u dijagnostici odraslih, već i dece i trudnica.