Doublecheck je centar za radiologiju i nuklearnu medicinu koji pruža uslugu drugog mišljenja o Vašem nalazu. Mi pružamo detaljnu, klinički relevantnu i definitivnu usko specijalizovanu radiološku dijagnostiku. Okupili smo najveće eksperte sa dugogodišnjim iskustvom iz brojnih oblasti radiologije i nuklearne medicine. Naš cilj je da Vam pružimo dodatno mišljenje eksperta i odgovorimo na pitanje koje je postavio Vaš lekar a zbog čega ste uradili neki od dijagnostičkih pregleda.  

 

www.doublecheckscan.com

office@doublecheckscan.com

+381640020061