CENOVNIK: Pregledi Magnetnom rezonancom (MR)Cena u dinarima
1MR endokranijuma11.000
2MR vratnog dela kičme11.000
3MR torakalnog dela kičme11.000
4MR lumbosakralnog dela kičme11.000
5MR endokranijuma sa angiografijom19.000
6MR angiografija krvnih sudova mozga11.000
7MR angografija krvnih sudova vrata11.000
8MR venografija krvnih sudova mozga11.000
9MR hipofize16.000
10MR spektroskopija11.000
11MR srca27.000
12MR abdomena12.000
13MR abdomena sa MRCP21.000
14MR male karlice12.000
15MR grudnog koša12.000
16MR dojki17.000
17MR mekih tkiva vrata12.000
18MR zglobova (rame, koleno, ručni zglob, šaka, lakat, skočni zglob, stopalo)12.000
19MR mekih tkiva (nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica)12.000
20MR enterografija28.000
21Kontrastno sredstvo5.000
22Analgosedacija12.000
23Izrada filma na zahtev (sa cd-a iz drugih ustanova)1.000 dinara po filmu
24MR konsultativni pregled6.000
NOVO 
25MR celog tela 135.000
26MR pregled celog tela 2
(uključuje i preglede ekstremiteta )
+ doppler paket (krvni sudovi vrata i ekstermiteta)
45.000
27MR artrografija zglobova (sa kontrastom)16.000
28 MR cele kičme27.000
CENOVNIK: Pregledi Ultrazvukom (UZ)Cena u dinarima
1UZ Abdomena i male karlice4.000
2UZ mekih tkiva i zglobova4.000
3UZ Vrata4.000
4UZ Dojki4.000
CENOVNIK: DopplerCena u dinarima
1Doppler krvnih sudova vrata5.000
2Doppler krvnih sudova donjih ili gornjih ekstremiteta5.000
3Doppler krvnih sudova bubrega sa pregledom abdomena5.000
4Doppler krvnih sudova portne vene sa pregledom abdomena5.000
5Doppler paket (vrat, ruke i noge)12.000
6Transkranijalni doppler5.000
7Kolor doppler AV fistula ruke (merenje protoka kroz AV fistule)5.000
CENOVNIK: EHO Pregledi kod dece Cena u dinarima
1 EHO CNS: Prvi pregled sve dok je otvorena fontanela, najidealnije do 9 meseca 4.000
2 EHO LS kičme do 3 meseca starosti (skrining za spinu bifiidu) 4.000
3 EHO štitaste žlezde/vrata 4.000
4 EHO kukova – skrining za urodjenu displaziju kuka –
Prvi pregled od 2 do 6 nedelja
4.000
5 EHO kukova (kontrolni pregled izmedju 4 i 6 meseci) 3.000
6 EHO abdomena 4.000
7 EHO urotrakta i procena rezidualnog urina 4.000
8 EHO testisa 4.000
9 EHO male karlice 4.000
10 Kolor dopler pregled jedne regije (vrat, ekstremiteti,
vena porte, renalne arterije/vene)
4.000
11 EHO mekih tkiva (poglavine, gornjih, donjih ekstremiteta,
zida grudnog kosa ili abdomena)
4.000
12 EHO kolena, kuka, skocnog zgloba 4.000
13 EHO dve regije 6.000
14 EHO bilo koje tri regije 9.000
CENOVNIK: RTG Pregledi (sa opisom snimka) Cena u dinarima
1 RTG Pluća i grudnog koša 3.000
2 RTG nativni abdomena 3.000
3 RTG nativni urotrakta 3.000
4 RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.000
5 RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.000
6 RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,
natkolenica, potkolenica)
3.000
7 RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.000
8 RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000

U saradnji sa laboratorijom Paster u našoj ordinaciji mogu se uzorkovati svi uzorci za laboratorijsku dijagnostiku, pri čemu su za veliki broj indikacija formirani paketi pregleda i odgovarajućih laboratorijskih analiza po posebnim cenama. Za sve informacije o posebnim uštedama na pakete pregleda pozovite naš kontakt telefon ili nam pišite na mail.

Načini plaćanja i pogodnosti

Plaćanje usluga centra CITYmedik dijagnostika, možete izvršiti:

Double Check

OSIGURAVAJUĆE KUĆE