Cenovnik / Načini plaćanja

Plaćanje usluga centra CITYmedik dijagnostika, možete izvršiti:

  • Gotovinom
  • Platnim karticama
  • Preko računa
  • Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama
Magnetna rezonanca
CENOVNIK: Pregledi Magnetnom rezonancom (MR) Cena u dinarima
1 MR endokranijuma 12.000
2 MR vratnog dela kičme 12.000
3 MR torakalnog dela kičme 12.000
4 MR lumbosakralnog dela kičme 12.000
5 MR endokranijuma sa angiografijom 19.000
6 MR angiografija krvnih sudova mozga 11.000
7 MR angografija krvnih sudova vrata 11.000
8 MR venografija krvnih sudova mozga 11.000
9 MR hipofize 16.000
10 MR spektroskopija 11.000
11 MR srca 27.000
12 MR abdomena 12.000
13 MR abdomena sa MRCP 21.000
14 MR male karlice 12.000
15 MR grudnog koša 12.000
16 MR dojki 17.000
17 MR mekih tkiva vrata 12.000
18 MR zglobova (rame, koleno, ručni zglob, šaka, lakat, skočni zglob, stopalo) 12.000
19 MR mekih tkiva (nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica) 12.000
20 MR enterografija 28.000
21 Kontrastno sredstvo 5.000
22 Izrada filma na zahtev (sa cd-a iz drugih ustanova) 1.000 dinara po filmu
23 MR konsultativni pregled 6.000
NOVO
24 MR celog tela 1 35.000
25 MR pregled celog tela 2
+ doppler paket (krvni sudovi vrata i ekstermiteta)
45.000
26 MR artrografija zglobova (sa kontrastom) 16.000
27 MR cele kičme 27.000
28 MR abdomena i male karlice 21.000
29 MR dva segmenta kičme 22.000
Ultrazvuk
CENOVNIK: Pregledi Ultrazvukom (UZ) Cena u dinarima
1 UZ Abdomena i male karlice 4.000
2 UZ mekih tkiva i zglobova 4.000
3 UZ Vrata 4.000
4 UZ Dojki 4.000
Doppler
CENOVNIK: Doppler Cena u dinarima
1 Doppler krvnih sudova vrata 5.000
2 Doppler krvnih sudova donjih ili gornjih ekstremiteta 5.000
3 Doppler krvnih sudova bubrega sa pregledom abdomena 5.000
4 Doppler krvnih sudova portne vene sa pregledom abdomena 5.000
5 Doppler paket (vrat, ruke i noge) 12.000
6 Transkranijalni doppler 5.000
7 Kolor doppler AV fistula ruke (merenje protoka kroz AV fistule) 5.000
Ultrazvučni pregledi kod dece
CENOVNIK: EHO Pregledi kod dece Cena u dinarima
1 EHO CNS: Prvi pregled sve dok je otvorena fontanela, najidealnije do 9 meseca 4.000
2 EHO LS kičme do 3 meseca starosti (skrining za spinu bifiidu) 4.000
3 EHO štitaste žlezde/vrata 4.000
4 EHO kukova – skrining za urodjenu displaziju kuka –
Prvi pregled od 2 do 6 nedelja
4.000
5 EHO kukova (kontrolni pregled izmedju 4 i 6 meseci) 3.000
6 EHO abdomena 4.000
7 EHO urotrakta i procena rezidualnog urina 4.000
8 EHO testisa 4.000
9 EHO male karlice 4.000
10 Kolor dopler pregled jedne regije (vrat, ekstremiteti,
vena porte, renalne arterije/vene)
4.000
11 EHO mekih tkiva (poglavine, gornjih, donjih ekstremiteta,
zida grudnog kosa ili abdomena)
4.000
12 EHO kolena, kuka, skocnog zgloba 4.000
13 EHO dve regije 6.000
14 EHO bilo koje tri regije 9.000
RTG ( sa opisom snimka )
CENOVNIK: RTG Pregledi (sa opisom snimka) Cena u dinarima
1 RTG Pluća i grudnog koša 3.000
2 RTG nativni abdomena 3.000
3 RTG nativni urotrakta 3.000
4 RTG zglobova (rame, lakat, ručni zglob, šaka, kukovi, sakroilijačni zglobovi, koleno, skočni zglob, stopalo) 3.000
5 RTG jednog segmenta kičme (vratna, torakalna, lumbosakralna) 3.000
6 RTG dugih kostiju (nadlaktice, podlaktice,
natkolenica, potkolenica)
3.000
7 RTG glave (kraniogram) i sinusa 3.000
8 RTG onkološki paket (11 snimaka) 12.000

Adresa

Milana Rakića br. 6-8
(iza zgrade u dvorištu)
Beograd

Radno vreme

Radnim danima : 08 – 20h
Subotom : 09 – 17h
Nedeljom ne radimo

Telefoni

011 2431063
064 0020063
064 0020062

Email

kontakt@citymedik.rs