Ultrazvuk (UZ) predstavlja jednostavnu, brzu i neinvazivnu dijagnostičku metodu koja dozvoljava česta ponavljanja, omogućava dobru prostornu orijentaciju i izostavlja jonizujuće zračenje. Neretko je ultrazvuk dovoljan za postavljanje prave dijagnoze, a često je prvi u lancu dijagnostičkih procedura. Ultrazvučna metoda se zasniva na fizičkim principima širenja ultrazvučnih talasa kroz prostor. Talasi koji nastaju u ultrazvučnoj sondi, prostiru se kroz telo pacijenta, odbijaju o unutrašnje organe i vraćaju nazad, čime na ekranu dobijamo 2D sliku.