Vrste pregleda i kako se oni izvode.

OPIS PREGLEDA

MR artrografija je minimalno invazivna dijagnostička metoda koja se koristi za detaljan prikaz struktura unutar zglobova. Za ovu vrstu pregleda koristi se specijalno pripremljen rastvor, kontrastno sredstvo, koje se daje direktno u zglob, vođeno pod kontrolom ultrazvuka.

Davanjem kontrasta omogućava se detaljniji prikaz malih struktura kao što su, ligamenti, tetive, fibrozni delovi kao što su labrumi (npr. u zglobu ramena i kuka), hrskavice. Ovim pregledom se jasno prikazuju povrede malih struktura koje se konvencionalnim MR pregledom ne mogu uvek jasno uočiti. Ne postoje specijalne kontraindikacije za ovaj pregled a njegov benefit je od velikog značaja za dalje lečenje.

Najveću primenu ima kod zgloba ramena, ručnog zgloba, zgloba lakta i kolena.