NAŠ TIM

City_121

Dr sci. med. Bojan Banko

Tim predvodi Dr sci. med. Bojan Banko, lekar Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Dr Banko je usko specijalizovan za MR preglede hepatobilijarnog i digestivnog sistema, zglobova, mišića, grudnog koša i srca.

Usavršavanja:

• AKH, (Allgemeines Krankenhaus), Beč, Austrija
• Roterdam, Head and Neck MR imaging, Rotterdam/NL
• Madrid, Musculoskeletal radiology, Madrid, Spain

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih projekata, dok se edukacijom radiologa bavi u okviru „škola radiologije“, i predavanjima na domaćim i stranim kongresima.

Spisak publikacija

Ass. dr sci. med. Dušan Damjanović

Dr Damjanović je šef odseka neuroradiologije odeljenja magnetne rezonance Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog Centra Srbije. Usko je specijalizovan za MR preglede centralnog nervnog sistema.

Usavršavanja:

• Institut za Eksperimentalnu Neurologiju (INSPE), Naučni Institut San Raffaele, Univezitet “Vita –Salute”, Milano, Italija
•  Institut za Radiologiju i MRI Univerzitetska Klinika Kristijan Dopler, Salzburg, Austija

40 -ti Internacionalni dijagnostički kurs u Davosu (IDKD), Švajcarska

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih projekata, dok se edukacijom radiologa bavi u okviru „škola radiologije“, i predavanjima na domaćim i stranim kongresima.

Spisak publikacija

Dr Sandra Banjalić

Dr Sandra Banjalić, svoje radno iskustvo stekla je na Institutu za neurologiju KCS, a zatim i u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS. Posebna sfera njenog rada jeste MDCT i MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije.

Usavršavanja:

•    Univerzitetska bolnica, Groningen, Holandija
•  CT škole: Beograd, Sremski Karlovci, ESOR GALEN Foundation course

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Mr sci. med. Goran Đuričić

Dr Đuričić je lekar zaposlen na odeljenju za radiološku dijagnostiku Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Usko je specijalizovan za ultrazvučnu i MRI dijagnostiku sportskih povreda i tumora koštano-zglobnog i muskularnog sistema, zatim razvojnog poremećaja kuka, urođenih anomalija i oboljenja urogenitalnog i

digestivnog trakta, kao i endokrinog i centralnog nervnog sitema.

Usavršavanja:

•  Medical University of Vienna, Austria
•  Medical University Graz, Austria
• 53rd Annual Meeting & 39th Post Graduate Course of ESPR 2017 Davos, Switzerland

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa, kao i škola interventne radiologije u našoj zemlji. Član je brojnih društava radiologa, pedijatrijskih radiologa i muskuloskeletnih radiologa.

Primarijus Dr Slobodan Lavrnić

Primarijus dr Lavrnić, svoje iskustvo stekao je u brojnim najistaknutijim radiološkim centrima poput Instituta za onkologiju i radiologiju, Urgentnom centru i Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu Kliničkog centra Srbije. Posebna sfera njenovog rada jeste MR dijagnostika i interventna radiologija u oblasti neuroradiologije.

Usavršavanja:

•  Bracco Diagnostics Course, Prag, Češka

• Erasmus Course on Magnetic Resonanace Imaging, Leuven, Belgija

Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na domaćih i stranih kongresa.

Spisak publikacija

Dr sci. med. Marija Jovanović  

Dr Jovanović, svoje radno iskustvo stekla je na Katedri za radiologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS, gde i danas radi. Posebna sfera njenog rada jeste MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije, zbog čega je stalni je član Konzilijuma za tumore CNS Klinike za neuroonkologiju KCS.

Autor je mnogobrojnih radova i izvoda na međunarodnim i domaćim kongresima i predavač u školama neuroradiologije i muskuloskeletne radiologije.

Mr sci. med. Tatjana Pavlović  

Dr Pavlović, je svoje radno iskustvo stekla na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije na Odeljenju radiološke dijagnostike bolesti dojke, a dugi niz godina radila je i kao asistent na katedri radiologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bavi se dijagnostikom raka dojke i akreditovani je supervizor za skrining mamografije.  Dijagnostičke procedure koje obavlja su: magnetna rezonancija dojki, ultrazvuk dojki, mamografija, biopsije dojke pod kontrolom mamografije, ultrazvuka i magnetne rezonance, ultrazvuk mekih tkiva vrata i štitaste  žlezde, ultrazvuk abdomena i male karlice.

Usavršavanja

• Breast cancer screening and prevention program, Tokijo i Oita, Japan, 2010
• 1st Workshop on “Capacity building in developing cancer screening and early diagnosis program”, Rim, Italija, 2011
• Stipendija iz  imidžinga u onkologiji, bolnici Tenon, Pariz, Francuska, 2011